Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 lipca 2017

"Senior+" na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że, decyzją Ministra Finansów, 17 dolnośląskim gminom zostały przydzielone środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 2,3 mln zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach programu „Senior+” (moduł 1), na Dolnym Śląsku zostanie otwartych 6 Klubów „Senior+” (Gmina Pieszyce, Gmina Wisznia Mała, Gmina Milicz, Gmina Piława Górna, Miasto Legnica, Gmina Szczawno Zdrój) oraz 3 Dzienne Domy „Senior+” (Gmina Lubawka, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Wińsko).

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (moduł I i II):

Dzierżoniów 136 403,39 zł
Świdnica 382 067,52 zł
Jawor 64 944,00 zł
Legnica 82 168,49 zł
Pieszyce 77 300,00 zł
Piława Górna 91 741,00 zł
Szczawno Zdrój 196 125,00 zł
Wrocław 48 708,00 zł
Głuszyca 35 424,00 zł
Lądek Zdrój 154 785,00 zł
Lubawka 300 000,00 zł
Milicz 150 000,00 zł
Prusice 17 712,00 zł
Strzegom 88 560,00 zł
Trzebnica 47 232,00 zł
Wińsko 300 000,00 zł
Wisznia Mała 150 000,00 zł

Razem: 2 323 170,40 zł

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Szczegółowe informacje na temat programu wieloletniego "Senior+" na stronie www.senior.gov.pl

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak