Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 czerwca 2017

Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej zakończenia zajęć w roku szkolnym 2016/2017 oraz przygotowań do wdrożenia reformy edukacji. Gościem specjalnym wydarzenia była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczył Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Podczas konferencji Minister Anna Zalewska poinformowała, że wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji są przygotowane. Wprowadzona będzie nowa sieć szkół, reforma programowa, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych, szkolnictwie zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Kolejny etap to wprowadzenie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, a także nowy system doskonalenia nauczycieli.

Do połowy grudnia ubiegłego roku w całym kraju organizowane były przez kuratorów oświaty i wojewodów spotkania z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. W sumie w takich spotkań odbyło się blisko 1500. Wzięło w nich udział ponad 46 tys. uczestników.

Od początku stycznia br. kuratorzy oświaty kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uczniami i samorządowcami. Przez 2 miesiące, do początku marca, zorganizowali oni 771 spotkań, w których udział wzięło ponad 30 tys. uczestników.

Wydawnictwa przygotowują podręczniki do nowej podstawy programowej. Otrzymaliśmy w sumie 185 wniosków o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Do 22 czerwca br. zostało dopuszczonych 108 podręczników: 26 do edukacji wczesnoszkolnej, 82 do klasy IV-VIII. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. Książki i ćwiczenia kupi szkoła z dotacji otrzymanej z MEN. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Proponowane zmiany strukturalne systemu oświaty przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli. Wynika to z faktu, że liczba oddziałów klas VII i VIII będzie większa, niż byłaby liczba oddziałów klas I i II gimnazjum.

W roku 2017/2018 przewidujemy, że będzie to 1,8 tys. oddziałów więcej, a w roku 2018/2019 – 1,9 tys. oddziałów więcej. Jest to prosta konsekwencja faktu, że odziały w szkołach podstawowych są mniej liczne niż oddziały gimnazjum, a liczba dzieci w systemie edukacji pozostanie bez zmian.

W wyniku wzrostu liczby oddziałów, zapotrzebowanie na etaty nauczycieli wzrośnie w roku szkolnym 2017/2018 o 3 tys. etatów, a w roku szkolnym 2018/2019 o dodatkowe 3,2 tys. etatów. W związku z powyższym łącznie w ciągu dwóch lat liczba etatów nauczycieli wzrośnie o 6,2 tys. w stosunku do roku szkolnego 2016/2017.

Również zmiany w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na pracę nauczycieli. W roku szkolnym 2017/2018 będzie o jedną godzinę tygodniowo zajęć więcej w szkołach. Rok później będzie to już o 4 godziny tygodniowo (w stosunku do odpowiednich klas szkoły podstawowej i gimnazjum w starym systemie). W związku z tym pojawi się większe zapotrzebowanie w roku szkolnym 2017/2018 na około 1100 etatów nauczycieli, a w roku szkolnym 2018/2019 na około 4400 etatów nauczycieli w stosunku do stanu, jaki nastąpiłby gdyby ramowe planów nauczania nie były zmienione.

Od kwietnia na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty sukcesywnie zamieszczane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Od dnia wejścia w życie przepisu o obowiązku przekazywania powyższych danych przez dyrektorów szkół, zamieszczono już około 25 tys. ogłoszeń (stan na 20.06.2017). Liczba ofert pracy sukcesywnie stale rośnie. Obecnie to 14,5 tys. ogłoszeń, w tym ponad 5,5 tys. – to oferty powyżej połowy etatu.

Do końca roku szkolnego zostaną przeszkoleni nauczyciele z wdrażania nowej podstawy programowej. Przygotowywane są również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Publiczne placówki doskonalenia do końca sierpnia br. zaplanowały w całej Polsce w sumie 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków samorządów związanych z wdrażaniem reformy. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł. Zakładamy w kolejnych trzech latach wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji. Środki można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym, 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Są pieniądze w rezerwie na dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych. 

Z rozliczenia środków na zadania oświatowe wynika, że na wydatki związane
z reformą pozostaną samorządom przekazane dodatkowe środki: w roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Ponad 900 samorządów złożyło wnioski o dofinansowanie i otrzyma pieniądze – w sumie przyznano 52,6 mln zł.

Przypominamy, rodzice planując wypoczynek swojego dziecka mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku.

Rodzice muszą mieć pewność, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne.

Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji będą cennym źródłem wiedzy zarówno dla rodziców oraz opiekunów, jak i wypoczywających młodych ludzi.

  • Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej - Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej
    Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej
  • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej
    Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej
  • Dziennikarze podczas konferencji prasowej - Dziennikarze podczas konferencji prasowej
    Dziennikarze podczas konferencji prasowej