Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 czerwca 2017

Dofinansowanie inwestycji drogowych na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że dzięki oszczędnościom przetargowym udało się uzyskać pieniądze na kolejne inwestycje w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Pozwoli to na dofinansowanie i uzupełnienie dofinansowania następujących inwestycji drogowych:

Inwestycje gminne:

  1. Gmina Lubin: przebudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice – Kłopotów – Etap I.
  2. Gmina Dobroszyce: przebudowa odcinka ulicy Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego.
  3. Gmina Brzeg Dolny: przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102714D – ulicy Słonecznej w Brzegu Dolnym.
  4. Gmina Bogatynia – remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego nr 109535D (uzupełnienie dofinansowania).

Inwestycje powiatowe:

  1. Powiat Kamiennogórski: remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości Błażejów w km 0+000 – 2+242
  2. Powiat Wałbrzyski: modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376 (uzupełnienie dofinansowania).

Zgodnie z założeniami programu wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 przeznaczona została dotacja w wysokości ponad 46 mln zł. 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy mapie Dolnego Śląska - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy mapie Dolnego Śląska
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy mapie Dolnego Śląska