Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 czerwca 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w dniu 07 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargi Zarządu Województwa Dolnośląskiego na postanowienia Wojewody Dolnośląskiego o wstrzymaniu uchwał w sprawach: odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarego Morawskiego oraz powierzenia pełnienia obowiązków Remigiuszowi Lenczykowi.

Wbrew twierdzeniom przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego sąd uznał argumentację nadzoru prawnego Wojewody, iż wydane przez niego postanowienia są niezaskarżalnym środkiem nadzoru. Sąd wskazał, że „ustawodawca nie określił przesłanek wstrzymania wykonania uchwały, a zatem w każdym przypadku to organ nadzoru dokonuje zasadności jego zastosowania”. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego, Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak