Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 czerwca 2017

Otwarty nabór na partnera w ramach realizacji projektu

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.

Działania realizowane w ramach FAMI mają przyczynić się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki migracyjnej. W Polsce zakres interwencji FAMI określono w Programie Krajowym.

Informacja na temat Programu Krajowego oraz Podręcznik Beneficjenta są dostępne na stronie.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje na temat naboru oraz załączniki do pobrania.

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Pliki do pobrania