Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 czerwca 2017

Zakończenie inwestycji "Budowa maszyny papierniczej" w zakładzie WEPA Piechowice

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w uroczystości zakończenia inwestycji „Budowa maszyny papierniczej” w zakładzie WEPA Piechowice.

Maszyna papiernicza o wydajności 32 tysięcy ton surowca rocznie odznacza się dużą efektywnością energetyczną, a dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla pozytywnie wpłynie na bilans ekologiczny Grupy WEPA. Dzięki inwestycji powstały nowe miejsca pracy w regionie

  • Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego - Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego
    Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego
  • Wicewojewoda Dolnośląski podczas uroczystości - Wicewojewoda Dolnośląski podczas uroczystości
    Wicewojewoda Dolnośląski podczas uroczystości
  • Przecięcie wstęgi - Przecięcie wstęgi
    Przecięcie wstęgi