Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 czerwca 2017

Wrocławskie okno życia

Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak odwiedził Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, opiekujące się wrocławskim oknem życia. Była to okazja do złożenia podziękowań za dotychczasową pracę i zaangażowanie w pomoc potrzebującym, w szczególności najmłodszym. Wojewodzie towarzyszył doradca Damian Mrozek, inicjator powstania okna życia we Wrocławiu.

Okno życia jest alternatywą dla matek, które nie mogą wychować swego dziecka i urodziły je w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. Matki pozostawiające swe dziecko w oknie życia nie są poszukiwane, a  maleństwo po badaniach w szpitalu kierowane jest do adopcji. Nie jest to jednak prosta procedura ze względu na jego anonimowość. Dlatego Wojewoda przypomina, że matki mają możliwość pozostawienia dziecka w szpitalu, zaraz po porodzie, co usprawnia procedury adopcyjne.

 

Zgodnie z zasadami funkcjonowania okna życia:

- okno życia nie ma zamontowanej kamery,

- po otwarciu okna ułóż dziecko we wskazanym miejscu,

- po zamknięciu okna uruchomi się sygnał dźwiękowy, który zawiadomi Siostry o dziecku,

- Twoje dziecko od pierwszej chwili podlegać będzie troskliwej opiece Sióstr,

- zostawiając dziecko w oknie nie ponosisz żadnej odpowiedzialności karnej,

- jeśli chcesz pozostawić informację o imieniu dziecka lub inne, które jego dotyczą, będzie to bardzo pomocne,

- Twoje dziecko będzie miało zapewnioną pomoc medyczną i jak najszybciej znajdzie się w kochającej rodzinie,

- Jeśli w trakcie trwania procesu adopcyjnego chcesz odzyskać swoje dziecko, zadzwoń do Fundacji Evangelium Vitae.

 

Wrocławskie okno życia znajduje się przy ul. Rydygiera 22-28 na osiedlu Nadodrze. Opiekę nad nim sprawują Siostry Boromeuszki i Fundacja Evangelium Vitae.

Wszelkie pytania można kierować na adres: fundacja@boromeuszki.pl oraz 71 782 87 61, 509 437 479, 503 515 526

 

 • Wojewoda Dolnośląski przy oknie życia - Wojewoda Dolnośląski przy oknie życia
  Wojewoda Dolnośląski przy oknie życia
 • Wojewoda Paweł Hreniak przekazuje upominki - Wojewoda Paweł Hreniak przekazuje upominki
  Wojewoda Paweł Hreniak przekazuje upominki
 • Wojewoda Dolnośląski z siostrą Ewą Jędrzejak - Wojewoda Dolnośląski z siostrą Ewą Jędrzejak
  Wojewoda Dolnośląski z siostrą Ewą Jędrzejak
 • Wojewoda Dolnośląski odwiedza okno życia - Wojewoda Dolnośląski odwiedza okno życia
  Wojewoda Dolnośląski odwiedza okno życia
 • Wrocławskie okno życia - Wrocławskie okno życia
  Wrocławskie okno życia
 • Wojewoda Dolnośląski z doradcą Damianem Mrozkiem i siostrą Ewą Jędrzejak - Wojewoda Dolnośląski z doradcą Damianem Mrozkiem i siostrą Ewą Jędrzejak
  Wojewoda Dolnośląski z doradcą Damianem Mrozkiem i siostrą Ewą Jędrzejak