Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 maja 2017

Uroczyste podpisanie aneksów do kontraktów terytorialnych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystym podpisaniu aneksów do kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, umożliwiających współfinansowanie ze środków funduszy europejskich realizacji projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego państwa i regionów.

Podczas spotkania podpisane zostały również załączniki do kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, których zatwierdzenie pozwoli na przyznanie przedsięwzięciom z obszaru kultury preferencji w obecnie trwającym konkursie w działaniu 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także marszałkowie województw oraz członkowie zarządu województw.Wydarzenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

 

W załączeniu publikujemy  listę dolnośląskich projektów uzgodnionych rzeczowo oraz listę przedsięwzięć podstawowych oraz przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych zawartą w aneksie do kontraktów terytorialnych. 

 • Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów - Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów
  Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów
 • Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów - Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów
  Wojewoda Dolnośląski podczas uroczystego podpisania aneksów
 • Goście podczas uroczystości podpisania aneksów - Goście podczas uroczystości podpisania aneksów
  Goście podczas uroczystości podpisania aneksów
 • Uroczystość podpisania aneksów - Uroczystość podpisania aneksów
  Uroczystość podpisania aneksów
 • Uroczystość podpisania aneksów - Uroczystość podpisania aneksów
  Uroczystość podpisania aneksów
 • Uroczystość podpisania aneksów - Uroczystość podpisania aneksów
  Uroczystość podpisania aneksów

Pliki do pobrania