Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 maja 2017

Konferencja prasowa dotycząca budowy drogi ekspresowej S3

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3. Inwestycja ta jest przykładem solidarnego rozwoju wspieranego przez Rząd RP. W przemówieniu Wojewoda Dolnośląski podkreślił kluczową wagę realizowanego projektu dla rozwoju całego województwa.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z Wiceministrem Jerzym Szmitem przekazał do Generalnego Dyrektora GDDKiA Krzysztofa Kondraciuka zatwierdzenie zadania : „ Budowa drogi S3 Bolków- Lubawka, granica Państwa w odcinku węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra oraz odcinek Kamienna Góra- granica Państwa celem wszczęcia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę wyżej wymienionych odcinków S3.”

W spotkaniu uczestniczyli również : Minister Elżbieta Witek i Wiceminister Marzena Machałek .

Droga ekspresowa stanowi element korytarza panaeuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu.

 

 • Minister Jerzy Szmit odczytuje decyzję - Minister Jerzy Szmit odczytuje decyzję
  Minister Jerzy Szmit odczytuje decyzję
 • Wojewoda Dolnośląski z Ministrem Andrzejem Adamczykiem - Wojewoda Dolnośląski z Ministrem Andrzejem Adamczykiem
  Wojewoda Dolnośląski z Ministrem Andrzejem Adamczykiem
 • Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 - Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
  Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
 • Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 - Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
  Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
 • Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 - Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
  Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3
 • Budowa drogi ekspresowej S3 - Budowa drogi ekspresowej S3
  Budowa drogi ekspresowej S3
 • Wystąpienie Wiceministra Jerzego Szmita - Wystąpienie Wiceministra Jerzego Szmita
  Wystąpienie Wiceministra Jerzego Szmita
 • Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka - Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka
  Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka
 • Wojewoda Dolnośląski przemawia podczas konferencji - Wojewoda Dolnośląski przemawia podczas konferencji
  Wojewoda Dolnośląski przemawia podczas konferencji
 • Minister Infrastruktury z przedstawicielem podwykonawcy - Minister Infrastruktury z przedstawicielem podwykonawcy
  Minister Infrastruktury z przedstawicielem podwykonawcy
 • Minister Andrzej Adamczyk podpisuje decyzję o wszczęciu postępowania przetargowego na budowę drogi ekspresowej S3 - Minister Andrzej Adamczyk podpisuje decyzję o wszczęciu postępowania przetargowego na budowę drogi ekspresowej S3
  Minister Andrzej Adamczyk podpisuje decyzję o wszczęciu postępowania przetargowego na budowę drogi ekspresowej S3
 • Przedstawiciele Rządu RP odpowiadają na pytania dziennikarzy - Przedstawiciele Rządu RP odpowiadają na pytania dziennikarzy
  Przedstawiciele Rządu RP odpowiadają na pytania dziennikarzy