Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 maja 2017

Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji Dnia Matki Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje wszystkim Mamom życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu na każdy dzień, sukcesów w realizacji planów, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wojewoda Paweł Hreniak informuje także o akcji Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ „Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was Kochamy!”. Dzięki Programowi profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy liczba kobiet, które zgłaszają się na badanie cytologiczne wzrosła na Dolnym Śląsku z 7% w 2006 roku do 36% w 2016 roku. Jednak to jeszcze wciąż mało, dlatego Dolnośląski Oddział - z okazji Dnia Matki -zaprasza na bezpłatną cytologię do placówek medycznych na Dolnym Śląsku, w których można wykonać badanie cytologiczne nawet do godziny 22.00, a także w soboty.

Akcja „Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy” organizowana jest razem z  Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Fundacją Razem Wygramy. W tym roku honorowy patronat nad akcją objęli: Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji na stronie http://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;50729&des=1;2

  • Wojewoda Dolnosląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnosląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnosląski Paweł Hreniak
  • Urodzenia w województwie dolnośląskim - Urodzenia w województwie dolnośląskim
    Urodzenia w województwie dolnośląskim
  • Urodzenia według powiatów - Urodzenia według powiatów
    Urodzenia według powiatów