Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 maja 2017

Cudzoziemcy.gov.pl – wnioski dla obcokrajowców pod jednym adresem

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o uruchomieniu przez Urząd do Spraw Cudzoziemców portalu umożliwiającego wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie.

Ze strony można również pobrać formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Dostępne są m.in. wnioski o: wymianę kart pobytu, przedłużenie wiz, zarejestrowanie pobytu obywatela UE czy wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca. W zakładce „adresy” znajduje się natomiast mapa polskich służb i urzędów obsługujących cudzoziemców.

Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski. Portal cudzoziemcy.gov.pl został przygotowany w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

  • Cudzoziemcy.gov.pl - Cudzoziemcy.gov.pl
    Cudzoziemcy.gov.pl