Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 maja 2017

Otwarcie wystawy na dziedzińcu DUW

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uroczyście otworzył wystawę pt. „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” na dziedzińcu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczył zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusz Czuba. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry, przedstawiciele Konsulatu Niemiec oraz Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu.

Wystawa jest efektem współpracy polskich i niemieckich konserwatorów. Ekspozycja stanowi prezentację problemów konserwatorskich dotyczących historycznych zespołów rezydencjonalnych po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Ukazuje na przykładzie 96 obiektów z każdego z 3 województw i 3 krajów związkowych zarys ich powojennych losów, główne wartości oraz działania na rzecz ich zachowania i konserwacji. Przestawiona prezentacja jest efektem spotkań polskich i niemieckich środowisk konserwatorskich i dokonanej podczas nich analizy stanu zachowania zasobu zabytkowego po obu stronach granicy. Wystawę i jej katalog przygotował Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie reprezentujący polską stronę rządową i integrujący działania polskich konserwatorów. Wystawa odznaczona została złotym medalem targów w Lipsku w 2016 roku.

 • Wojewoda Paweł Hreniak podczas przemówienia - Wojewoda Paweł Hreniak podczas przemówienia
  Wojewoda Paweł Hreniak podczas przemówienia
 • Wojewoda Paweł Hreniak podczas otwarcia wystawy - Wojewoda Paweł Hreniak podczas otwarcia wystawy
  Wojewoda Paweł Hreniak podczas otwarcia wystawy
 • Wystawa "Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec" - Wystawa "Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec"
  Wystawa "Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec"
 • Otwarcie wystawy - Otwarcie wystawy
  Otwarcie wystawy
 • Goście podczas uroczystości otwarcia wystawy - Goście podczas uroczystości otwarcia wystawy
  Goście podczas uroczystości otwarcia wystawy
 • Przemówienie zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby - Przemówienie zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby
  Przemówienie zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby