Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 maja 2017

Minister Zdrowia o sieci szpitali

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w spotkaniu z dyrektorami dolnośląskich szpitali oraz starostami z województwa dolnośląskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przedstawił najważniejsze aspekty związane z siecią szpitali. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zadawać pytania przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia.

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Świadczenia, które obejmie sieć szpitali:

 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,
 • świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Szczegółowe informacje na temat sieci szpitali znajdują się na oficjalnej stronie rządowego projektu sieci szpitali.

 • Minister Zdrowia i Wojewoda Dolnośląski - Minister Zdrowia i Wojewoda Dolnośląski
  Minister Zdrowia i Wojewoda Dolnośląski
 • Minister Zdrowia opowiada o sieci szpitali podczas spotkania z dyrektorami szpitali i samorządowcami - Minister Zdrowia opowiada o sieci szpitali podczas spotkania z dyrektorami szpitali i samorządowcami
  Minister Zdrowia opowiada o sieci szpitali podczas spotkania z dyrektorami szpitali i samorządowcami
 • Wojewoda Dolnośląski, Minister Zdrowia i Dyrektor oddziału NFZ we Wrocławiu - Wojewoda Dolnośląski, Minister Zdrowia i Dyrektor oddziału NFZ we Wrocławiu
  Wojewoda Dolnośląski, Minister Zdrowia i Dyrektor oddziału NFZ we Wrocławiu
 • Spotkanie z dyrektorami szpitali i samorządowcami z Dolnego Śląska - Spotkanie z dyrektorami szpitali i samorządowcami z Dolnego Śląska
  Spotkanie z dyrektorami szpitali i samorządowcami z Dolnego Śląska
 • Spotkanie na temat sieci szpitali - Spotkanie na temat sieci szpitali
  Spotkanie na temat sieci szpitali
 • Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Zdrowia - Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Zdrowia
  Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Zdrowia