Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 kwietnia 2017

Uwaga: 2 maja 2017 Dolnoślaski Urząd Wojewódzki będzie nieczynny

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) dzień 2 maja ustalono dniem wolnym od pracy. W związku z tym Dolnośląski Urząd we Wrocławiu będzie nieczynny. Wojewoda informuje, że 13 maja (tj. sobota) wyznaczono dniem pracy. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu będzie w tym dniu otwarty w godz. 8:00-16:00.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak