Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21 kwietnia 2017

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 20 kwietnia 2017 r. program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Wojewoda zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego i powiatowego, do składania zapotrzebowania w ramach Programu na zasadach w określonych w Programie.

Oferty można składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Potrzebne pliki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak