Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21 sierpnia 2015

Projekt "Miedziane dzieci"

W piątek 21 sierpnia br. odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza z przedstawicielkami „Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego”. Tematem rozmowy był projekt „Miedziane dzieci” realizowany przez Fundację.

Wychodząc naprzeciw bardzo ważnym potrzebom oraz aktualnym problemom, z jakimi borykają się dzieci zagłębia miedziowego Fundacja zdecydowała się poszerzyć dotychczasową działalność o projekt: „Miedziane dzieci”, wspierany przez lekarzy specjalistów wielu specjalizacji, psychologów, pedagogów i nauczycieli. Projekt będzie podzielony na trzy etapy. Pierwszy będzie polegał na badaniu poziomu ołowiu w organizmie dziecka, edukacji prozdrowotnej i proekologicznej oraz wstępnym badaniu rozwoju intelektualnego dziecka. Kolejny będzie przeznaczony dla osób z wykrytym wysokim poziomem ołowiu. W jego skład wejdą programy lecznicze oparte na metodach naturalnych, turnusy profilaktyczno- lecznicze dla dzieci i ich rodziców oraz diagnozę potencjału intelektualnego. Ostatnim etapem projektu będą dostępne dla wszystkich chętnych programy gimnastyki korekcyjnej, nauka języków obcych, a także program rehabilitacji niemowląt.

Wojewoda Dolnośląski doceniając innowacyjność programu oraz jego bardzo szeroki zakres zdecydował się na wsparcie działań Fundacji w zakresie poszukiwania partnerów i instytucji niezbędnych do realizacji projektu w placówkach edukacyjnych zagłębia miedziowego. Tomasz Smolarz zauważył, że programy realizowane przez Fundację wynikają również ze wskazań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia.

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy jest zaliczany do obszaru o szczególnym zagrożeniu ekologicznym. Jest to wynikiem intensywnego skażenia wszystkich komponentów środowiska metalami ciężkimi, w tym bardzo toksycznym z nich ołowiem. Dlatego na tym terenie w 1991 roku powołana została „Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego” z siedzibą w Legnicy. Głównym jej celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom mieszkającym na terenie Zagłębia Miedziowego. W ciągu niespełna 25 lat działalności Fundacji realizowano kompleksowy program pomocy i ochrony dzieci przed skutkami narażenia na czynniki szkodliwe występujące w środowisku. Monitoringiem biologicznym ołowiu objętych zostało już niemal 200 tysięcy dzieci, a 20 tysięcy z nich uczestniczyło w turnusach profilaktyczno- leczniczych.

  • Gabinet Wojewody. Przy stole siedzą: Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, oraz dwie przedstawicielki Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. - fot. DUW
    fot. DUW
  • Gabinet Wojewody. Przy stole siedzą: Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, oraz dwie przedstawicielki Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. - fot. DUW
    fot. DUW
  • Gabinet Wojewody. Przy stole siedzą: Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, oraz dwie przedstawicielki Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. - fot. DUW
    fot. DUW