Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 października 2014

60- lecie Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej twórcę i pierwszego dyrektora dolnośląskiej onkologii dr n. med. Józefa Filipczaka rozpoczęło obchody 60- lecia istnienia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W uroczystości zorganizowanej na placu Hirszfelda we Wrocławiu, w której wzięła udział córka dr Filipczaka uczestniczył również Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

Wojewoda podczas swojego przemówienia przed uroczystym odsłonięciem tablicy podkreślił, że Dolnośląskie Centrum Onkologii od lat jest liderem pod względem stosowania nowoczesnych metod i technik leczenia. DCO, to jedyny na Dolnym Śląsku ośrodek prowadzący leczenie skojarzone chorób nowotworowych, w którym łączy się leczenie chirurgiczne z radioterapią i chemioterapią. Centrum dysponuje unikalną, najnowocześniejszą technologią medyczną, zwłaszcza w zakresie radioterapii i radiologii, a doświadczona i kompetentna kadra medyczna stale podnosi swoje kwalifikacje. Tomasz Smolarz podziękował całej załodze Dolnośląskiego Centrum Onkologii za ich codzienną pracę na rzecz pacjentów, którzy dzięki wysokim kompetencjom personelu placówki coraz częściej wygrywają swoją walkę z nowotworem.

Kolejnym punktem uroczystości związanych z 60- leciem Dolnośląskiego Centrum Onkologii była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych dla najbardziej zasłużonych pracowników placówki. Tomasz Smolarz w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 5 Odznak Honorowych „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” oraz jedno odznaczenie „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

Historia wrocławskiego ośrodka onkologicznego datuje się od momentu, gdy Ministerstwo Zdrowia, przy ścisłej współpracy z Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, postanowiło zorganizować w poszczególnych województwach ośrodki onkologiczne, które realizowałyby jednolity program walki z rakiem w Polsce. Pierwszy z ośrodków regionalnych powstał w Poznaniu, a w kilka miesięcy później, jako drugi w Polsce, a pierwszy na Ziemiach Odzyskanych, powołany został do życia ośrodek we Wrocławiu. W celu jego zorganizowania, w marcu 1954 r. skierowany został do Wrocławia przez Ministra Zdrowia dr med. J. Filipczyk, który objął stanowisko dyrektora. Równocześnie władze województwa, w porozumieniu z Instytutem Onkologii w Warszawie, wytypowały dla Ośrodka jeden z budynków znajdujących się w zespole Szpitala im. Neugebauera przy pl. Prostokątnym (obecnie Hirszfelda).

Obecnie Dolnośląskie Centrum Onkologii obejmuje opieką onkologiczną cały region. Zatrudnia 141 lekarzy, w tym z II stopniem specjalizacji 10 radioterapeutów, 15 chirurgów onkologów, 4 chemioterapeutów. Dolnośląskie Centrum Onkologii posiada 355 łóżek, w tym 80 chirurgicznych, 123 promieniolecznictwa, 44 chemioterapii oraz 108 ginekologii onkologicznej. 

 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW