Ćwiczenia „Fighter 2018”
Aktualnie znajdujesz się na:

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Powyżej załączamy obowiązujące dokumenty niezbędne w procesie pozyskania i rozliczenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  oraz w procesie szacowania strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego.

liczba wejść: 6506