Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualności

Ponadto poniżej zamieszczamy tabele stanowiące załącznik do pisma BZ-LUSKŻ.6355.2.2018.TZ dotyczącego przedstawienia danych odnośnie realizowanych zadań polegających na odbudowie infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. Informacje te dotyczą m.in. postępu rzeczowego odbudowy.

Prosimy o przekazanie niniejszych informacja w formie tabelarycznej do dnia 31 stycznia br. w formie pisemnej oraz w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej b.fornal@duw.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy WBiZK pod numerami tel.: 71 340 66 49 oraz 71 340 64 70.

Załączniki do strony

liczba wejść: 1512